The JS Hamilton Management Co Ltd
    The JS Hamilton Management Co Ltd

AB-Cook na bunkierki

 

Wynagrodzenie : 1355 GBP/m-c,
(8 tygodni płatne na statku i 4 tyg. w domu)

Wymagane doświadczenie:  AB-Cook na tankowcach

Wymagane dokumenty: dyplom AB, Cook-Assistant, dokumenty tankowcowe

 

Dodatkowe wymagania:

test językowy Marlins min. 60%,

TOSE - Intermediate

(armator płaci za zrobienie testów),

 

Statek - Oil Tanker

Długość kontraktu 8 tygodni:
4 tyg jako AB
4 tyg jako AB-Cook

 

 

Po pierwszym kontrakcie, możliwość kontynuowania zatrudnienia w stałym systemie 8 tyg na statku/ 4 tygodnie w domu.
 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
polishoperations@jshmanco.com

Print Print | Sitemap
© The JS Hamilton Management Co Ltd
Last updated 25/05/2018