The JS Hamilton Management Co Ltd
    The JS Hamilton Management Co Ltd

              

 

Szanowni Marynarze

 

 W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], przedstawiamy poniżej Klauzulę Infomacyjną dla naszych Klientów których dane osobowe przetwarzamy:
 

 

Klauzula informacyjna dla klientów.pdf
Adobe Acrobat document [825.4 KB]
Print Print | Sitemap
© The JS Hamilton Management Co Ltd
Last updated 25/05/2018